Blog

De creatieve jobs van Amin en Lieselotte

Werken voor en in de creatieve sector

Collega’s Amin en Lieselotte, allebei manager bij Amplo, een bedrijf van Agilitas Group, en na hun uren actief in de muziekwereld.

Lieselotte Deforce en Amin Dridi: creatief voor en na de uren.

Waarvoor staat Amplo en wat doen jullie er precies?

Amin Dridi, national commercial manager bij Amplo: “Ik zorg vooral voor de externe communicatie en marketing van Amplo. Amplo is de opvolger van het vroegere t-heater, gespecialiseerd in interimcontracten voor de kunstensector. Maar na tien jaar dekte zowel de terminologie als het imago de lading niet meer. Vorig jaar transformeerden we in Amplo. We komen nu veel meer tegemoet aan de realiteit en de manier van werken van onze doelgroep. Zo bieden we nu ook langere contracten, contracten van onbepaalde duur, projectmatige contracten en online tools.”

Lieselotte Deforce, accountmanager kunsten bij Amplo: “Ook onze doelgroep is uitgebreid en gaat breder dan alleen de kunstensector. Nu mikken we op de bredere creatieve sector. Wij hebben ook aparte HR-diensten op maat voor specifieke sectoren, zoals bijvoorbeeld onze inhouse diensten op filmproducties. In mijn functie ben ik verantwoordelijk voor de podiumkunsten, het sociaal-cultureel werk en de technisch ondersteunende diensten van de creatieve sector, zoals podiumbouw.”

Naast jullie job bij Amplo staan jullie zelf nog met één been in de creatieve sector. Vertel.

Amin: “Ik doe de zakelijke omkadering van Lefto en Fifty Foot Combo. Aangezien het beide gevestigde waarden zijn in de muziekwereld, beperkt mijn werk zich vooral tot het doornemen van contracten en factureren. Babysitmanagement is bij die mensen niet nodig (lacht). Dit is historisch gegroeid: ik was lange tijd artistiek directeur van een concertzaal en dan lopen die werelden wat door elkaar. In die tijd deed ik voor nog meer groepen het management, zoals voor Arsenal, The Neon Judgement en Krewcial.”

Lieselotte: “Ik doe het management van JTOTHEC, de funk & soul-band rond allroundmuzikant Jonas Casier. Ik hou me vooral bezig met de structuur van de vzw, de boekhouding, de agenda en het mee uitstippelen van de grote lijnen. Eind jaren negentig had ik een eigen boekingskantoor. Daarna ben ik nog een paar keer van job veranderd, maar altijd in de creatieve sector. Zo was ik acht jaar directeur van de Schouwburg in Kortrijk en TRACK. Nu ik een paar jaar voor Amplo werk voor de creatieve sector, kon ik het niet laten zelf ook weer iets te doen in die sector. Het is een passie.”

Hou je van die combinatie van twee jobs? Hoe hou je dat vol?

Amin: “Sinds ik de laatste tien jaar voor Amplo werk, heb ik mijn rol als muziekmanager afgebouwd. Het was geen must als inkomen (en is dat ook nooit geweest) maar ik kon het niet helemaal laten. Het is en blijft een passie. Ik beperk me nu tot twee groepen die ik artistiek heel erg apprecieer en waarvan hun werk in de lijn ligt van mijn persoonlijke muzikale voorkeur. Kiezen tussen mijn twee jobs zou moeilijk zijn want ik heb beide nodig. Het zakelijke gedeelte bij Amplo ligt in het verlengde van mijn rol als zakelijk manager. Vanuit Amplo overleggen wij bijvoorbeeld met overheden en proberen we de belangen van artiesten te verstevigen. Door onze expertise vragen ze vaak onze mening. Het is dan ook een must om voeling te blijven hebben met de sector en te weten wat er leeft.”

Lieselotte: “Ik hou het op die manier boeiend voor mezelf. Ik was benieuwd naar de zakelijke kant van werken in de creatieve sector. Maar als ik alleen dat doe, mis ik het gevoel en het echte contact met de sector. Dit is voor mij de ideale combinatie. Bij momenten is het weleens zwaar, bijvoorbeeld wanneer er een releaseweek zit aan te komen. Dan moet je ’s avonds vaak doorwerken. Maar als iets een passie is, doe je dat met plezier.”

Welke opleiding hebben jullie gevolgd?

Amin: “Ik heb een saaie Latijn-Griekse gevolgd, niets wat rechtstreeks met mijn job te maken heeft (lacht). Toen ik studeerde, bestond er nog geen cultuur- of muziekmanagement. De do-it-yourself-mentaliteit heerste toen. De lesgevers van vandaag in deze richtingen zijn trouwens ook ervaringsdeskundigen uit mijn tijd.”

Lieselotte: “Het was net zo toen ik in ’95 afstudeerde als maatschappelijk assistent met als optie sociaal-cultureel werk. Dat was toen dé richting om in de culturele sector aan de slag te kunnen. Ik droomde er altijd van om te werken in de muzieksector. Via een stage en vrijwilligerswerk in het gemeenschapscentrum De Vaartkapoen is me dat ook gelukt.”

Tekst: Anneleen De Leyn
Publicatie: Mark Magazine