Blog

t-groep herdoopt zich tot Agilitas

Focus op digitalisering bedrijfsprocessen en natuurlijke groei

Agilitas Group: dat is de nieuwe naam waaronder t-groep zijn activiteiten voortaan verzorgt. Deskundig, Digitaal en Dichtbij zijn de kernwoorden in de nieuwe strategie van de aanbieder van HR-diensten met hoofdkantoor in Mechelen. In concreto streeft Agilitas een nog duurzamere relatie met de klant na. Het investeert daarom fors in een digitale inhaalbeweging en een verdere uitbreiding van zijn kantorennetwerk. Op termijn acht het bedrijf, met de steun van eigenaar Gilde Buy Out Partners, nieuwe acquisities niet uitgesloten. In antwoord op de schaarste op de arbeidsmarkt, overweegt Agilitas Group vanaf de tweede helft van 2019 de Nederlandse sourcing-expertise voor bepaalde profielen op de Belgische markt over te enten.

Het ontstaan van t-groep dateert van 2002 toen de VDAB zijn commerciële activiteiten verzelfstandigde. Die werden toen onder twee merknamen verzorgd, met name t-interim, dat de uitzendactiviteiten verzorgde, en t-Consult, dat een breed gamma HR-diensten overkoepelde, zoals HR-consultancy, rekrutering & selectie, loopbaanbegeleiding, competentie-management, outplacement, … Vrij snel werd t-Consult tot Ascento herdoopt.

In juni 2016 verkocht de Vlaamse overheid t-groep aan de Nederlandse investeringsmaatschappij Gilde Buy Out Partners. Evenwel niet nadat t-groep voorheen ook behoorlijk wat externe groei neerzette.

In 2007 werd in Antwerpen HR consultancy-bedrijf Linking ingepalmd. Een jaar later begaf t-groep zich op de Nederlandse markt met de integratie van de Nederlandse uitzendgroep Luba, dat zestig kantoren in Nederland en drie in Polen had. Datzelfde Luba lijfde in 2009 PE People (Den Bosch) uit curatèle in. Uitzendbureau PE People was gespecialiseerd in het werven van tijdelijk personeel afkomstig uit Oost-Europa. In 2013 werd nichespeler Randstad Art overgenomen. De laatste acquisitie in het pre-Gilde tijdperk vond in 2014 plaats toen t-groep, via zijn afdeling t-interim dienstencheques, de dienstencheque-activiteit van Hestia Services inlijfde.

Dat Agilitas in de toekomst, met de steun van zijn nieuwe investeerder, net als in Nederland ook in België een “Buy & Build”-strategie zal doorvoeren, lijdt weinig twijfel. Zo werd vorig jaar in Nederland al het kleine, generieke uitzendbureau Vallei Personeel, via Luba, overgenomen. Luba herhaalde die oefening eind vorig jaar met de integratie van zijn Nederlandse concurrent SWA Uitzenden en Detacheren (Beverwijk), dat gespecialiseerd is in de bemiddeling van banen binnen de technische en industriële sector. “SWA geldt als opleidingsspecialist in procestechniek. Technische opleidingen worden binnen de huidige marktconstellatie steeds belangrijker. De overname is dus duidelijk geïnspireerd door onze ambitie om beter technisch opgeleide profielen in de markt te zetten”, verduidelijkt Tom Verhaegen, ceo Agilitas Group.

 

Nieuwe bedrijfsstrategie: dichtbij, deskundig en digitaal monden uit in een duurzame relatie met klant en kandidaat.

Top 5-positie in eigen land

In tien jaar tijd zwol de omzet van Agilitas Group aan van 150 miljoen euro tot zowat 500 miljoen euro momenteel. In eigen land is de groep de grootste speler in het middenpeloton van de HR-dienstverleners. In België puurt Agilitas Group zowat 70% van zijn inkomsten uit de uitzendactiviteiten. Amplo, de nieuwe merknaam voor  Sociaal Bureau voor Kunstenaars, t-heater en sinds mei een volwaardige entiteit binnen de groep, tekent voor 25%, Ascento genereert het saldo.

Onder Agilitas Group zijn in België drie business-units actief, met name Agilitas (uitzendactiviteit, met inbegrip van de dienstencheque en zorgactiviteiten), Amplo en Ascento (outplacement, interim management, werving & selectie, loopbaanbegeleiding, talent management, herstelonderzoeken rijbewijs (IPMT), …).

In Nederland zijn twee business-units bedrijvig, met name Luba (uitzendarbeid, met focus op het KMO-segment) en E&A (gespecialiseerd in de sourcing van buitenlandse werkkrachten).

In Polen heeft Agilitas Group tien kantoren in bedrijf. Onlangs werd een eerste kantoor in Kroatië ingehuldigd. “Dat brengt het totaal aantal kantoren op zowat 150, waarvan 80 in België, 60 in Nederland, 10 in Polen en 1 in Kroatië. Alleen in België en Nederland hebben we uitvoerende activiteiten. In Polen en Kroatië beperken we ons tot insourcing,” vat Verhaegen samen.

 

Agilitas Group Mechelen hoofdkantoor

3 D’s + 1

De naamswijziging van t-groep naar Agilitas Group is het sluitstuk van een strategische denkoefening na de intrede van Gilde Buy Out Partners. Die focuste op een sterkte/zwakte-analyse met het oog op het uitlijnen van een nieuwe bedrijfsstrategie.

Tom Verhaegen: “Centraal in de denkoefening stonden 3 D’s, met name Deskundigheid, Digitaal en Dichtbij. Door, waar nodig, op die drie componenten in te grijpen, mikken we op een vierde D, met name die van een duurzame relatie met zowel de klanten als de kandidaten”.

Qua deskundigheid hoefde Agilitas Group nooit onder te doen voor de concurrentie, integendeel, zo luidt het. “Dat blijkt uit de hoge klantgetrouwheid die beduidend boven het sectorgemiddelde ligt”, aldus de ceo. “Heel wat spelers focussen in hun zoektocht naar kandidaat-werknemers, vanuit een technisch oogpunt, voornamelijk op competentie. Dat is evenwel slechts één criterium. Een goede match veronderstelt ook dat de kandidaat goed scoort op elementen als gedrag, attitude en persoonlijkheid. Dat we qua aanpak goed zitten, wordt bevestigd door het groot aantal door Agilitas aangebrachte kandidaten dat naar een vaste baan doorstroomt,” wordt daaraan toegevoegd.

Op digitaal vlak drong zich een inhaaloperatie op, erkent een eerlijke Tom Verhaegen. “In een arbeidsmarkt die door schaarste wordt gekenmerkt, is snel schakelen nodig. De zoektocht neemt meer tijd in beslag, het kost meer moeite om de geschikte profielen te vinden. Technologie is op dit vlak van doorslaggevend belang. In het voorbije anderhalf jaar investeerde Agilitas Group fors in de digitalisering van zijn bedrijfsprocessen”, bevestigt onze gesprekspartner. Centraal daarin stond de optimalisering van de matching-motor die, op basis van een intelligente zoekmachine en een aantal criteria, onder meer CV’s automatisch kan inlezen. Ook de planning-tools, SEO- en SEA-tools, klanten- en kandidatenportalen werden of worden geoptimaliseerd. Sinds eind vorig jaar zet Agilitas Group overigens virtual reality (VR) in als platform voor de werving van interne medewerkers. “In de toekomst zullen we het search-proces verder stroomlijnen en digitaliseren. We verkennen momenteel de mogelijkheden van artificiële intelligentie, dit alles met bijzondere aandacht voor het wettelijk toegestane spanningsveld dat door de nieuwe GDPR-regelgeving is ontstaan”, onthult Tom Verhaegen.

De derde “D” heeft betrekking op dichtheid of de nabijheid bij de klant. Dat veronderstelt een fijnmazig netwerk, ook al omdat het van bijzonder belang is om het bedrijf van de klant beter te (leren) kennen. Op vandaag heeft Agilitas Group een 80-tal kantoren in België. Om historische redenen heeft de groep nog behoorlijk wat marktpotentieel te ontginnen in Brussel en Wallonië. “In de toekomst zullen we hoedanook bijkomende kantoren openen, zowel in België als in Nederland. In eigen land hopen we in de komende twee jaar een achttal nieuwe kantoren te openen”, getuigt de ceo.

Nieuw search-aanbod in België in aantocht

Naast digitalisering gaat Agilitas Group in de toekomst ook voor een verdere specialisatie. Dat is nodig omwille van de uitdeinende diversiteit aan vragen aan klantenzijde, zo heet het. In Nederland lopen inmiddels tests naar mogelijke specialisaties in bepaalde functietypes, seizoenstewerkstelling op jaarbasis en eventueel zelfs detachering.

Tom Verhaegen: “De Nederlandse sourcing-activiteiten van buitenlandse werknemers uit Polen en Kroatië kennen een vlot verloop. Momenteel gaan we na in hoeverre die modaliteiten op reguliere wijze op de Belgische markt kunnen worden overgeënt, rekening houdend met de schaarste op de nationale arbeidsmarkt. In de tweede helft van 2019 hopen we met een aantal klanten de eerste “pilots” te kunnen opzetten”.

Met de introductie van nieuwe digitale tools is het Agilitas Group erom te doen zijn lichte achterstand qua operationele efficiëntie ten opzichte van zijn Nederlandse zusterorganisatie weg te vlakken. “Een en ander moet ons in staat stellen om binnen pakweg een jaar ook op externe groei in te zetten. Op middellange termijn mikken we op de verdere Europese uitbouw van onze activiteiten,” besluit Tom Verhaegen.

 

Publicatie in www.dvo.be