Wie is Agilitas Group

Onze partners

Reeds jaren heeft Agilitas Group partnerships met verschillende non-profit organisaties. Het ondersteunen van doelgroepen die het moeilijker hebben of extra steun kunnen gebruiken is deel van elke betrokken onderneming.

absoluut.png

Absoluut

Absoluut vzw zorgt als bijstandsorganisatie voor ondersteuning van personen met een handicap in verband met het Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB) en het Persoonsvolgend Budget (PVB). Zij informeren budgethouders over de mogelijkheden van het budget. Dit doen ze via hun website, infolijn, nieuwsbrief, brochures, infomomenten en workshops. Bovendien bieden de coaches persoonlijke bijstand op maat. Meer info? Surf dan snel naar hun website

alin.png

Alin

alin vzw staat elke budgethouder met raad en daad bij bij het organiseren van de eigen ondersteuning en het verantwoorden van de kosten die hiervoor worden ingebracht via het Persoonsvolgend Budget. Op maat van de budgethouder bekijken ze hoe het budget optimaal kan worden ingevuld. Ze vertrekken daarbij steeds vanuit de persoon zelf!

als-liga.png

ALS/LSA Liga

Patiëntenvereniging ALS Liga België richt zich naar alle Belgische ALS-patiënten. ALS is een ongeneeslijke en dodelijke zenuwspierziekte die het lichaam lamlegt. De Liga financiert wetenschappelijk onderzoek, ondersteunt en informeert patiënten en familieleden. De werking is volledig afhankelijk van giften en opbrengsten uit acties en projecten. Alle ondersteuning aan patiënten wordt gratis aangeboden..

onafhankelijk-leven.png

Onafhankelijk leven

Onafhankelijk Leven vzw komt op voor mensen met een beperking. En zorgt ervoor dat deze mensen een gewoon leven kunnen leiden, in de samenleving. We doen dit niet alleen maar samen met onze partners en meer dan honderd vrijwilligers. We ondersteunen als bijstandsorganisatie iedereen met een beperking in hun zoektocht naar de meest geschikte ondersteuning en assistentie. Dat doen we met een team van ervaringsdeskundigen die over heel Vlaanderen snel, persoonlijk en deskundig advies geven.

zoom.png

ZOOM

Zoom vzw: bijstandsorganistie voor en door gebruikers! Zoom groepeert, informeert en ondersteunt elke houder van een persoonsvolgend budget. Zoom geeft ondersteuning bij de besteding, het beheer en de verantwoording van dat budget. Zoom werkt vanuit een pluralistische ingesteldheid met respect voor ieders overtuiging. Zoom steunt op de ervaring van tal van gebruikers van zorg en ondersteuning binnen voorzieningen of in eigen beheer met voucher of in cash. Bij Zoom vzw kan je rekenen op een maximale ondersteuning in een inclusieve samenleving en op maximale ontplooiing met respect voor de eigen keuzes.

Logo comfortmakelaar

Comfortmakelaar is een onderneming voor ouderen, mindervaliden en gezinnen die door omstandigheden ondersteuning nodig hebben bij kwaliteitsvolle en comfortabele zorg aan huis.  Comfortmakelaar was op zoek naar een partner met dezelfde waarden en ideeën en zo zijn Agilitas Care en Comfortmakelaar rond de tafel gaan zitten. Comfortmakelaar werkt als bemiddeling en zal naar de toekomst, hulpbehoevenden en assistenten aanbieden bij Agilitas Care en op deze manier de tewerkstelling via ons kunnen organiseren. 

Wie is Agilitas Group

Over ons

Met onze meer dan 750 medewerkers verspreid over 150 kantoren in België, Nederland en Polen slagen wij er in dichtbij onze klanten en kandidaten te zijn, wat cruciaal is voor onze persoonlijke aanpak.

Wie is Agilitas Group

Onze merken & diensten

Agilitas Group, met hoofdzetel in Mechelen, is in België actief onder de naam Agilitas, Amplo en Ascento. In Nederland en Polen behoren Luba, E&A en SWA tot Agilitas Group.

Wie is Agilitas Group

Onze geschiedenis

Agilitas Group heeft een rijke geschiedenis, gedreven door ondernemingszin. Met een enthousiast team van ondernemende collega's zijn we klaar voor de toekomst.