1. Agilitas Group
  2. Over ons
  3. Onze sociale betrokkenheid

Onze sociale betrokkenheid

Reeds jaren heeft Agilitas Group partnerships met verschillende non-profit organisaties. Het ondersteunen van doelgroepen die het moeilijker hebben of extra steun kunnen gebruiken is deel van elke betrokken onderneming.

 

Jinc

 

Ieder kind heeft talent, zelfs de kinderen die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en een beperkte toegang tot een uitgebreid netwerk. Als partner van Jinc België, gelooft Agilitas Group sterk in deze visie. Daarom ondersteunen wij actief de missie van JINC om een maatschappij te creëren waarin de achtergrond van een kind niet bepalend is voor zijn of haar toekomst. We streven naar gelijke kansen voor íeder kind.

 

Om dit te realiseren, werken we samen met JINC om kinderen van 10 tot en met het laatste jaar van het secundair onderwijs een goede start op de arbeidsmarkt te bieden. Via het JINC-programma krijgen deze kinderen de mogelijkheid om kennis te maken met diverse beroepen. Ze ontdekken welk werk het beste aansluit bij hun talenten en leren hoe ze succesvol kunnen solliciteren. Dankzij JINC krijgen talloze leerlingen de kans om te groeien en neemt de kans op een succesvolle leerloopbaan aanzienlijk toe.

 

Absoluut

 

Absoluut vzw zorgt als bijstandsorganisatie voor ondersteuning van personen met een handicap in verband met het Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB) en het Persoonsvolgend Budget (PVB). Zij informeren budgethouders over de mogelijkheden van het budget. Dit doen ze via hun website, infolijn, nieuwsbrief, brochures, infomomenten en workshops. Bovendien bieden de coaches persoonlijke bijstand op maat. Meer info? Surf dan snel naar hun website

 

Alin

 

alin vzw staat elke budgethouder met raad en daad bij tijdens het organiseren van de eigen ondersteuning en het verantwoorden van de kosten die hiervoor worden ingebracht via het Persoonsvolgend Budget. Op maat van de budgethouder bekijken ze hoe het budget optimaal kan worden ingevuld. Ze vertrekken daarbij steeds vanuit de persoon zelf!

 

ALS/LSA Liga

 

Patiëntenvereniging ALS Liga België richt zich naar alle Belgische ALS-patiënten. ALS is een ongeneeslijke en dodelijke zenuwspierziekte die het lichaam lamlegt. De Liga financiert wetenschappelijk onderzoek, ondersteunt en informeert patiënten en familieleden. De werking is volledig afhankelijk van giften en opbrengsten uit acties en projecten. Alle ondersteuning aan patiënten wordt gratis aangeboden..

 

Onafhankelijk leven

 

Onafhankelijk Leven vzw komt op voor mensen met een beperking. En zorgt ervoor dat deze mensen een gewoon leven kunnen leiden, in de samenleving. We doen dit niet alleen maar samen met onze partners en meer dan honderd vrijwilligers. We ondersteunen als bijstandsorganisatie iedereen met een beperking in hun zoektocht naar de meest geschikte ondersteuning en assistentie. Dat doen we met een team van ervaringsdeskundigen die over heel Vlaanderen snel, persoonlijk en deskundig advies geven.

 

ZOOM

 

Zoom vzw: bijstandsorganistie voor en door gebruikers! Zoom groepeert, informeert en ondersteunt elke houder van een persoonsvolgend budget. Zoom geeft ondersteuning bij de besteding, het beheer en de verantwoording van dat budget. Zoom werkt vanuit een pluralistische ingesteldheid met respect voor ieders overtuiging. Zoom steunt op de ervaring van tal van gebruikers van zorg en ondersteuning binnen voorzieningen of in eigen beheer met voucher of in cash. Bij Zoom vzw kan je rekenen op een maximale ondersteuning in een inclusieve samenleving en op maximale ontplooiing met respect voor de eigen keuzes.

 

Comfortmakelaar

 

Comfortmakelaar is een onderneming voor ouderen, mindervaliden en gezinnen die door omstandigheden ondersteuning nodig hebben bij kwaliteitsvolle en comfortabele zorg aan huis. Comfortmakelaar was op zoek naar een partner met dezelfde waarden en ideeën en zo zijn Agilitas Care en Comfortmakelaar rond de tafel gaan zitten. Comfortmakelaar werkt als bemiddelaar en zal naar de toekomst, hulpbehoevenden en assistenten aanbieden bij Agilitas Care en op deze manier de tewerkstelling via ons kunnen organiseren. 

© 2023 Agilitas Group
Cookiebeleid Erkenningsnummers